Otaspinar’s Weblog

Beschouwingen vanuit Schoon Lier

verkeersveiligheid rond Lierse scholen

uit Het volk & De Standaard:

“Fluoborden moeten veiligheid aan Atheneum verhogen

LIER – Op vraag van Öztürk Taspinar (LierLeeft) zal het stadsbestuur zal nog voor de start van het nieuwe schooljaar een inventaris laten opmaken van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen, vergezeld van sensibiliseringscampagnes.

Het is Lier Leeft-fractieleider Öztürk Taspinar die aandacht vestigt op de problemen. ‘Ter hoogte van de uitgangen van scholengroep Atheneum heerst al jaren een gevaarlijke verkeerssituatie. Het schoolbestuur probeert er alles aan te doen om ongelukken te voorkomen, maar kan ze onmogelijk vermijden. Zowel de toegenomen verkeersdrukte als de afwezigheid van degelijke signalisatie is een potentieel probleem.’

‘De directie, het oudercomité en de schoolraad pleiten voor aangepaste verkeersborden. In het verleden zouden ook mondelinge beloften gemaakt zijn om palen met verkeersknipperlichten te installeren tijdens de schooluren, zoals aan het Sint-Gummaruscollege en het Sint-Ursula-instituut.’

‘Op vraag van de scholen hebben we al arceringen aangebracht om te verhinderen dat er vlak tegen of op de zebrapaden wordt geparkeerd’, antwoordt schepen Jan Hermans (Lier&Ko). ‘Op die arceringen zijn ook ondersteunende paaltjes geplaatst. Tegen 1september zullen er vier fluoborden worden geplaatst en het schepencollege zal ook de vraag voor knipperlichten, vooral voor de Leuvensevest, onderzoeken.'”

Om die belofte kracht bij te zetten, heeft het stadsbestuur het Octopuscharter ondertekend. Dat charter is een initiatief van de vzw Voetgangersbeweging. Lier gaat op woensdag 3 oktober daarover samenzitten met de scholen en ouders. Dat blijkt uit een vraag van raadslid Oztürk Taspinar (Lier Leeft) aan de bevoegde schepen.

Advertenties

oktober 12, 2007 Posted by | Actua Bestuur & Beleid, Lierse schapen | Plaats een reactie