Otaspinar’s Weblog

Beschouwingen vanuit Schoon Lier

vrouwen in Boerka in Lier ???

Dat het V Blok ook het digitale medium ontdekt heeft hebben we geweten. Met photoshop onder de arm lanceren zij regelmatig heuse spam-campagnes. Sommige van deze verzonnen verhalen krijgen een echte urban-legend gehalte. Hier heeft u er twee:

boerka.jpg

Het Blok lanceerde op hun website (zomer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006) dat een stel vrouwen in Boerka gekleed zich aanboden bij het nieuwe zwembad. ” Omdat ze met boerka wilden zwemmen en dit niet mochten van de uitbaters kwam er herrie van en belden deze 2 al hun neven en broers en plots kregen we daar heuse rellen à la Moelaanbeek… gelukkig dat de politie snel ter plaatse was om alles onder controle te krijgen…” dit was dus te lezen.

Gelukkig voor de Blokkers hebben ze ook photoshoppers in hun rangen… nu kunnen ze met foto’s doen wat ze willen… In het VB blaadje van vandaag (11/10/2007) is goed te zien dat de 2 personen in blauwe boerka mannen zijn (zie schoenen en hun jeansbroek). Aan de verhoudingen te zien lijken het me Jan Mortelmans en collega blokker- ex-onafhankelijke en nieuw-Blok-gemeenteraadslid Paul Boschmans te zijn.

Iedereen die ooit es in Lier geweest is weet dat er in Lier nooit maar dan ook nooit een vrouw in Boerka gesignaleerd werd, laat staan dat deze wilde gaan zwemmen. Een simpele rondvraag bij zwembad, politie en allochtonen bevestigen mijn vermoeden: helemaal geen incident aan het zwembad, niemand heeft ooit iemand in boerka gezien…

Het zwembad is een echte inspiratiebrond voor he VB…

Nog volgens het VB zijn de lokale moslimvrouwen erop uit om een eigen aparte zwemuurtje te verkrijgen: niet een gewoon zmemuurtje maar eentje waarbij zelfs de cafetaria afgeplakt dient te worden. Waar ze het van halen is niet geweten maar geef toe ze zijn er wel goed in: liegen en onwaarheden verspreiden, van horen zeggen hoor je veel liegen heren en dames blokkers…

Waar gaat het wel over?  In het kader van het nieuwe sportbeleidsplan dient de sportdienst een beleidsplan op te stellen die antwoorden geeft aan de verschillende noden binnende de Lierse samenleving. Het bestuur in Lier heeft enkele vragen gekregen over het feit dat er gen vrouwenuurtje bestond in het zwembad. De vraag kwam niet van de allochtone vrouwen, wel van een vereniging voor vrouwen met borstamputatie en een andere vereniging die zwangere vrouwen helpt met o.a. eigen zwemuurtjes. Deze vrouwen hebben het moeilijk om in publieke ruimten (lees: waar mannen ook komen) te zwemmen. Zij gaan naar andere steden en vroegen zich niet af of waarom dit ook niet in Lier kon.
Wat blijkt nu: omdat deze groep in aantal niet zo voldoende waren gezien ons enorme zwembad kregen de medewerkers van de dienst integratie en de allochtone verenigingen van Lier de vraag of zij een idee hadden of er onder de allochtone vrouwen ook interesse zou bestaan voor een eventuele vrouwenuurtje, waarop de verenigingen bevestigend konden antwoorden…

Zo zie je maar: een heel andere realiteit als je de waarheid kent / of er op zoek naar gaat….

Advertenties

oktober 12, 2007 Posted by | Leugens en Roddels, Lierse schapen | Plaats een reactie

To Blok or to Belang ?

Ons schoon Vlaamse land krijg teveel het negatieve beeld van de onverdraagzame vlaggendragers van het VB. Omdat hun initiële naam Vlaams Blok beter de lading dekt dan Vlaams Belang, ga ik koppig het eerste blijven gebruiken.

Vlamingen zijn geen onverdraagzaam volk die domme uitspraken doen en zich maar wil opsluiten op een eiland in deze meer en meer éénwordende wereld… De Vlaming is een harde werker die een open visier heeft op de samenleving om zich heen en de wereld omarmt. Hij is kritisch maar dat is zijn sterkere wapen. Hoewel hij af en toe goed kan klagen zodra je hem een probleem voorschotelt zal hij op zoek gaan naar een oplossing (en vergeet dat hij aan het klagen was)…

Ik gebruik de term Blok omdat ik vind dat deze Blokkers een Blok zijn aan ons been en imago in de (internationale) buitenwereld én omdat ik geloof in de maakbaarheid van de samenleving: als iedereen een deel van de taken van de samenleving op zich nemen, dan komen we al héél ver. Door te klagen en zondebokken te zoeken komen we er niet.

Zolang zij het Vlaams “belang” niet dienen verdienen zij die titel niet.

oktober 12, 2007 Posted by | Leugens en Roddels | Plaats een reactie

dilemma: To shake or not to shake


Ik liep enkele jaren geleden met een dilemma rond. Wat doe je met die blokkers als je ze tegenkomt, geef je ze een hand of niet? Ik heb het niet zozeer op hun kiezers maar over hun mandatarissen, die zich kandidaat stellen bij verkiezingen, keer op keer… Te pas en te onpas vindt men het bij het VB nodig om te zeggen dat ze met “mensen zoals ik” geen problemen hebben, het gaat altijd over “die anderen”.

Ik ben de zoon van een moeder en vader van Turkse origine die -zoals vele familieleden en vrienden van hen- hier wonen, werken en braaf belastingen betalen die worden geviseerd door de VB’ers. Het is u misschien ontgaan maar deze veroordeelde groep medemensen vinden dat deze Turken (en andere buitenlanders) terug moeten keren, ze krijgen allerhande stereotiepe beelden over zich heen en worden uitgescholden en gediscrimineerd…
Wat doe je dan als zoon, vriend, broer, neef, buur van deze mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst ? Geef je een hand aan deze veroordeelde racisten ? Geef je een hand aan deze groep van mensen die openlijk ervoor uitkomen om als doel hebben ons democratisch systeem onderuit te willen halen ? Ik heb er lang over nagedacht en ik ben er uit: ik krijg het niet over mijn hart om overdag de hand te drukken van een Vlaams Blokker als De Winter of Annemans en dan ’s avonds thuis te komen en in de ogen van mijn zoon te kijken…

Iets over de origine van een handdruk:

Over het ontstaan van de handdruk bestaan verschillende verklaringen. Volgens Peter M. Hall zou de handdruk in zwang geraakt zijn in het Middeleeuwse Europa van de ridders. [1] Niet iedereen had goede bedoelingen en vaak werden op het laatste moment wapens getrokken die men ergens – achter de hand – verborgen hield. Het elkaar reiken van een open hand was een signaal dat men zonder wapens kwam, een teken van vreedzame bedoelingen. Van daar zou het gebruik uitgedeind zijn naar de gewone man in de Europese straat.

Perhaps a more practical origin of the handshake comes from medieval Europe, where kings and knights would extend their hands to each other, and [grasp the] others hand as a demonstration that each did not possess concealed weapons and intended no harm to the other (Hall). I say this is a more practical origin of the handshake, because it more closely resembles our current use of the handshake as a way to introduce ourselves to a person and open ourselves up to them for the purpose of interacting. Interestingly enough, the ancient Greeks used it similarly. It was a welcoming sign of friendliness, hospitality, and trust (Schriffin). Uit: http://soc302.tripod.com/soc_302rocks/id8.html

Geen universeel gebaar

Er zijn evenwel veel plaatsen op aarde waar mensen elkaar om culturele of religieuze redenen niet met een handdruk begroeten. In Indië begroeten Hindoes elkaar met ‘namaste’ (samengehouden handen + lichte buiging). Zij erkennen en begroeten daarmee het goddelijke in de ander. Daarbij kan er van lichamelijk contact geen sprake zijn; men kan het goddelijke immers niet aanraken. [2].

Hinduism Today stelt:
“Wanneer men terugkeert naar het Westen van een uitgebreid verblijf in Bahrat of elders in Azië kan een plots uitgestoken hand meer bedreigend dan vriendelijk lijken, vooral wanneer het de hand van een onbekende betreft.” (Hinduism Today, [3
])

Voor strikt praktiserende Joden is een handdruk tussen mannen en vrouwen niet aan de orde. [4]. Andere Joden zijn minder strikt en staan een puur zakelijke handdruk tussen verschillende seksen toe. [5] In sommige traditionele Christelijke gemeenschappen (bijvoorbeeld in de Amerikaanse Bible Belt staten)wordt het nog altijd als onbetamelijk ervaren dat een man een vrouw een hand geeft. Ook bij hen begroeten enkel mannen elkaar met een handdruk; vrouwen worden begroet met een hoofdknikje. Vermits Jodendom, Christendom en Islam dezelfde God aanbidden (‘Allah’ is het Arabisch woord voor God, zoals ‘Dieu’ er het Frans woord voor is), is het niet verwonderlijk dat van oudsher ook in de Islam terughoudendheid bestaat tegenover de handdruk. [6]

uit: http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert15.htm

oktober 12, 2007 Posted by | Leugens en Roddels, Lierse schapen | Plaats een reactie